רשויות מקומיות

רשויות מקומיות

מוקד 106 ומוקדים נוספים בעיריית ירושלים מטפלים בכ-40 אלף פניות תושבים מדי שנה.

 

אהרון אייל

מנהל מחלקה בכיר לתקשורת

icon1

הבעיה

מוקד 106 ומוקדים נוספים בעיריית ירושלים מטפלים בכ-40 אלף פניות תושבים מדי שנה

המטרות שהלקוח הציב בפנינו

מעבר ממרכזייה וממוקדים מיושנים, למרכזיית סיסקו מודרנית, תוך שימור היכולות הקיימות ומתן פתרונות חדשים למוקדי העירייה, באופן מדורג ורב-שלבי.

הפתרון

המוקד הראשון למיגרציה היה מוקד 106, כולל הנגשתו לדוברי שפות שונות. בעזרת מערכת קול סנטר אופטימוס של אספייר, מוקד 106 מספק מענה לתושבי העיר הפונים אליו והן למחלקות השונות בעירייה, כ- Help Desk. בהמשך תבוצע מיגרציה גם למוקד החניה ולמוקד התמיכה.

asterisk

התוצאה

מערך מוקדים המספק שירות טוב ויעיל יותר למחלקות העיריה ולתושבים